dissabte, 10 de novembre del 2012

EL MOLÍ FARINER AL BLOG D'EN JAUME VELLVEHÍ

En Jaume Vellvehí, del Grup d'Història del Casal, que ens va acompanyar i assessora en la intervenció de descoberta i desbrossament del Molí Fariner d'en Jordà, i autor del llibre "Molrà el gra. Els molins de la Baixa Tordera", ha participat a la darrera Trobada d'Entitats de Recerca Local del Maresme amb una comunicació sobre les darreres intervencions en molins fariners, i com a última intervenció feta, va parlar del Molí Fariner d'en Jordà.

Podeu veure l'extracte de la seva comunicació al seu blog 

Estem totalment d'acord amb en Jaume quan diu que "el Maresme té una riquesa considerable amb vestigis més o menys considerables i més o menys conservats. Aquest patrimoni el tenim apartat en fondalades, rierols i planes boscanes, ocult a la mirada del passavolant, i necessita un esforç de conservació i divulgació en la mesura que resulta vital per entendre el passat".


1 comentari: